Bab 10 : Dahsyatnya Persatuan dalam Ibadah Haji dan Umrah

1. Haji

a. Pengertian dan Hukum Haji

Secara bahasa haji berasal dari bahasa Arab yaitu haji yang artinya menyengaja sesuatu.Sedangkan menurut syara’ haji adalah sengaja mengunjungi Ka’bah (rumah Allah Swt.) untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima. 

Ibadah haji ini hukumnya wajib bagi yang mampu.Adapun bagi yang tidak mampu, maka tidak diwajibkan untuk berhaji.

b. Syarat Wajib Haji

 • Islam
 • Baligh
 • Berakal Sehat
 • Merdeka 
 • Mampu

c. Rukun Haji

Ihram disertai dengan niat

 • Wukuf
 • Tawaf
 • Sa’i
 • Tahallul
 • Tertib

d. Wajib Haji

– Ihram dari miqat

– Berhenti di Muzdalifah

– Melontar jumrah Aqabah pada hari raya haji

– Melontar tiga jumrah

– Bermalam di Mina.

– Tawaf Wada

– Tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan.

e. Sunah Haji

– Ifrad

– Membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumrah aqabah pada hari raya idul adha

– Berdoa sesudah membaca talbiyah.

– Membaca zikir sewaktu ¯awaf.

– Shalat dua rakaat sesudah ¯awaf.

– Masuk ke Ka’bah

f. Larangan Haji

1). Larangan Umum

– Memakai wangi-wangian baik dipakainya pada badan atau pada pakaian

– Menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain termasuk memakai minyak rambut.

– Memotong kuku.

– Mengakadkan nikah baik menikahkan, menikah atau menjadi wali nikah.

– Bersetubuh bagi suami istri

– Berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan

2). Larangan bagi Pria

– Memakai pakaian yang berjahit ,baik jahitan biasa, sulama dan atau diikatkan kedua ujungnya.

– Menutup kepala, kecuali sesuatu hal maka dibolehkan akantetapi harus membayar dam.

3). Larangan bagi Wanita

– Menutup muka dan kedua telapak tangan, apabila keadaan mendesak ia boleh menutupnya akan tetapi mesti membayar dam.

2. Umrah

a. Pengertian dan Hukum Umrah

Umrah secara bahasa berarti berkunjung.Secara istilah adalah berkunjung ke Ka’bah dengan melaksanakan thawafdan sa’i dalam waktu yang tidak ditentukan.Hukumnya adalah fardhu ain atas umat Islam sekali dalam seumur hidupnya.

b. Syarat Wajib Umrah

 • Islam
 • Baligh
 • Berakal Sehat
 • Merdeka 

c. Rukun Umrah

 • Ihram
 • Tawaf
 • Sai 
 • Tahallul
 • Tertib

d. Wajib Umrah

 • Ihram dari miqatnya
 • Menjauhi segala larangan umrah yang jumlah dan bentuk larangannya sama dengan larangan haji.

3. Hikmah Haji dan Umrah

 • Menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah Swt.
 • Meningkatkan keimanan seseorang dengan menepati janji kepada Allah Swt. dengan kerinduan akan baitullah.
 • Menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia.
 •  Mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia.
Back to top button