close

Bab 3 Ikatan Kimia

 1. Cara unsur mencapai kestabilan seperti gas mulia, yaitu:
  a. dengan serah terima elektron;
  b. pemakaian bersama pasangan elektron oleh atom-atom yang berikatan.

2. Macam-macam ikatan kimia:

 • Ikatan ion: ikatan yang terjadi karena serah terima elektron antaratom-atom yang berikatan.
 • Ikatan kovalen: ikatan kimia yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron ikatan oleh atom┬Čatom yang berikatan.
 • Ikatan logam: ikatan yang terjadi karena gaya tarik-menarik yang kuat antara ion positif logam dengan elektron-elektron valensi yang bergerak bebas.

3. Macam-macam ikatan kovalen:

 • Ikatan kovalen tunggal.
 • Ikatan kovalen rangkap 2.
 • Ikatan kovalen rangkap 3.
 • Ikatan kovalen polar.
 • Ikatan kovalen nonpolar.
 • Ikatan kovalen koordinasi.

4. Peta konsep ikatan kimia :

Back to top button