close

Bab 3 Semua Bersih,Hidup Jadi Nyaman

A. Thaharah

1. Pengertian

Thaharah artinya bersuci dari najisdan hadas.

2. Ragam Thaharah

a. Thaharah dari Najis

Maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis.Najisadalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Swt.

b. Thaharah dari Hadats

Maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari hadats.Hadatsadalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh shalat , tawaf, dsb

B. Cara Thaharah

1. Tata Cara Thaharah dari Najis

Tata cara thaharah dari najis dilakukan tergantung dari jenis najisnya. Adapun jenis najis dan cara menyucikannya adalah

a. Najis mukhaffafah (ringan)

Cara menyucikannya cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis.

b. Najis mutawassitah(pertengahan)

Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci.

c. Najis mugaladah(berat)

Membasuh najisnya sebanyak tujuh kali. Satu kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah.

2. Tata Cara Thaharah dari Hadats

a. Mandi Wajib

Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga mandi janabat/junub.

Cara mandi wajib adalah dengan mengalirkan air yang suci ke seluruh badan disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas besar.

b. Wudlu

Wudlu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara berwudlu adalah:

 • Niat
 • Disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, dan membersihkan lubang hidung. 
 • Membasuh muka. 
 • Membasuh kedua tangan sampai siku. 
 • Mengusap kepala. 
 • Disunahkan membasuh telinga.
 • Membasuh kaki sampai mata kaki.
 • Tertib.
 • Berdoa setelah wudlu.

c. Tayammum

Tayammum adalah pengganti wudlu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah (keringanan) untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan.

Adapun cara bertayammum adalah:

 • Niat
 • Mengusap muka dengan tanah (debu yang suci).
 • Mengusap tangan kanan lalu yang kiri hingga siku-siku dengan debu.

C. Hikmah Thaharah

 • Terhindar dari berbagai penyakit
 • Wajahnya akan bersinar
 • Hidup menjadi lebih nyaman 
Back to top button