close

Bab 9: Meneladani Perjuangan Dakwah Rasulullah di Madinah

Hijrah, Titik Awal Dakwah Rasulullah SAW di Madinah

Disebabkan beberapa faktor dan fakta yang ada, akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya melakukan Hijrah ke Madinah.Mereka hijrah setelah 13 tahun berdakwah di Makkah.Tujuan hijrah Rasulullah ke Madinah adalah untuk lebih menggaungkan dakwah dan mendirikan Negara Islam disana.

Hal yang Dilakukan Rasulullah di Madinah

  •  Membina Persaudaraan antara Kaum An┼Ťar dan Kaum Muhajirin
  • Membentuk Masyarakat yang Berlandaskan Ajaran Islam
  • Mengajarkan Pendidikan Politi, Ekonomi, dan Sosial

Strategi Dakwah Rasulullah di Madinah

  1. Meletakkan Dasar-Dasar Kehidupan Bermasyarakat
  2. Melakukan Peperangan untuk Memperluas Dakwah
  3. Surat Nabi Muhammad SAW kepada Para Raja
  4. Penakluan Mekah
Back to top button