close

Bab 9 : Menuai Keberkahan dengan Rasa Hormat dan Taat kepada Orangtua dan Guru

1. Hormat dan Sayang kepada Kedua Orangtua dan Guru

a. Hormat dan Sayang kepada Kedua Orangtua

Menghormati dan menyayangi kedua orangtua merupakan kewajiban seorang anak.Sikap menghormati dan menyayangi kedua orangtua dapat dimaksudkan sebagai bentuk balas seorang anak terhadap kepada mereka. Namun balas budi kita tak akan bisa sepadan dengan pengorbanannya. Sangatlah wajar apabila kita diwajibkan Allah Swt. untuk menghormati kedua orangtua.Mengingat jasa-jasanya kepada anaknya sungguh tak ternilai.

b. Hormat dan Sayang kepada Guru

Seorang muslim pun dituntut untuk hormat dan sayang kepada gurunya. Sebab jasa guru begitu besar.Guru telah berjasa besar mendidik kita menjadi pintar dan berakhlak mulia.Pantang bagi seorang muslimuntuk menyakiti hati gurunya. Justru ia akan selalu berusaha membuat gurunya senang dan bangga dengannya.

2. Taat kepada Orangtua dan Guru

Seorang anak wajib mentaati kedua orangtua.Ketaatan seorang anak kepada kedua orangtua merupakan bentuk “birrul walidain”.Birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orangtua.Berbakti kepada kedua orangtua termasuk salah satu amalan paling mulia dalam agama.

Bentuk berbakti kepada kedua orangtua beragam, di antaranya dengan menaati perintah mereka.Sikap terbaik seorang anak ketika dimintai tolong orangtuanya adalah segera melaksanakan dengan senang hati dan tak mengharap imbalan.

Sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orangtua, wajib pula mematuhi perintah para guru selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Guru adalah orangtua kedua setelah orangtua kandung atau orangtua asuh. Guru telah berjasa besar dalam mendidik dan mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan.

Back to top button