close

5 Jurusan yang Sepi Peminat di SBMPTN UINSUSKA

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau disebut juga UIN Suska adalah sebuah Universitas Islam Negeri yang berada di Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru. Penamaannya dengan Sultan Syarif Kasim yaitu nama sultan ke-12 atau sultan terakhir Kesultanan Siak Sri Inderapura.

Ada sejumlah pertimbangan yang perlu dilakukan sebelum akhirnya kamu memilih jurusan di SBMPTN. Ada baiknya kamu juga perlu mempertimbangkan sepi atau banyaknya peminat terhadap jurusan tersebut. Ketika kamu memilih jurusan yang tidak banyak peminatnya, jumlah saingan untuk masuk di jurusan tersebut tentu lebih sedikit. Dengan memilih jurusan kuliah yang sepi peminat akan memperbesar peluang kamu untuk lolos seleksi SBMPTN. Walau demikian, persiapan matang juga perlu kamu lakukan, mengingat banyak juga calon mahasiswa yang memilih jurusan sepi peminat agar bisa lolos ke kampus impiannya.

Daftar Jurusan Sepi Peminat SBMPTN UINSUSKA

Berikut ini rangkuman untuk jurusan-jurusan yang sepi peminat di SBMPTN UINSUSKA yang telah dirangkum versi Kampusimpian.com

NoJurusanPeminat 2020
1MATEMATIKA42
2PENDIDIKAN KIMIA59
3PENDIDIKAN EKONOMI63
4PETERNAKAN77
5PENDIDIKAN GEOGRAFI77

Baca Juga :

Demikian informasi terkait Peminat SBMPTN UINSUSKA. Semoga bermanfaat!

Back to top button